Mācību priekšmetu olimpiādes

No 14. līdz 22. jūlijam Bātas pilsētā Anglijā notika 60. Starptautiskā matemātikas olimpiāde. Latvijas komanda izcīnīja četras atzinības un ieņēma 72. vietu 112 valstu konkurencē. Atzinības izcīnija: Agnis Salmiņš - RTU inženierzinātņu vidusskola; Artjoms Ubaidulajevs - RTU inženierzinātņu vidusskola; Kims Georgs Pavlovs - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija; Ingus Smotrovs - Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Jānis Pudāns un Anete Valnere. Latvijas komandu uz Bātu pavadīja Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas pasniedzēji, eksperti Juris Škuškovniks un Jevgēnijs Vihrovs.
Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā matemātikas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).