Pagājušās nedēļas nogalē tika aizvadīta Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference un 155 dalībnieki kļuva par konferences laureātiem kopumā 23 zinātņu sekcijās. Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā. Tāpat centrs pateicas Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei par sadarbību konferences dalībnieku uzņemšanā Rīgā.
Izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus šogad vērtēja 133 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki, kas iepazinās ar 799 pieteiktajiem darbiem un uzklausīja to prezentācijas.