12. un 13.aprīlī notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference. Sešās zinātņu nozaru grupās ar 1., 2. un 3.pakāpes diplomiem tika apbalvoti 183 darbi un 225 skolēni no visas Latvijas!
Šogad pilnībā bija mainīts konferences formāts un skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos. Pirmoreiz arī visus ZPD konferences finālistus uzņēma viena universitāte – Rīgas Tehniskā universitāte.
Izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus šogad vērtēja 116 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki, kas iepazinās ar 390 pieteiktajiem darbiem un uzklausīja to stendu referātu prezentācijas. Visvairāk apbalvojumus šogad ir saņēmušas Āgenskalna Valsts ģimnāzija un RTU Inženierzinātņu vidusskola (13 apbalvoti darbi).
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, skolotājiem, pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā. Tāpat centrs pateicas Rīgas Tehniskajai universitātei par veiksmīgo sadarbību konferences organizēšanā!