Mācību priekšmetu olimpiādes

Ar zelta un bronzas medaļām sestdien, 11. maijā, no 17. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) mājās atgriezušās divas Latvijas skolēnu komandas. Parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā, spēju darboties praktiski un strādāt komandā, skolēni olimpiādē sacentās ar 50 komandām no 24 Eiropas Savienības valstīm. Olimpiāde no 4. līdz 11. maijam notika Almadā, Portugālē un tajā piedalās jaunieši vecumā līdz sešpadsmit gadiem.
Latviju olimpiādē pārstāvēja divas komandas. A komanda -.Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Viesturs Spūlis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Agnese Celma (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), un B komanda - Ilmārs Štolcers (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),.Anna Bumbiere (RTU Inženierzinātņu vidusskola), Rūdolfs Brahmanis (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)
Šogad portugāļu organizatori bija sagatavojuši divus, apjomīgus laboratorijas darbus, kas bija saistīti ar Portugāles dabas resursiem – korķi un okeānu. Jaunieši pētīja korķa ozolu, korķa siltumizolatora īpašības, kā arī korķa ķīmiskās īpašības. Otrajā laboratorijas darbā bija jāpēta viļņu ģeneratora darbība.
Lai gan, atšķirībā no sporta pasākumiem, EUSO tiek pasniegtas vairāk kā viena medaļa, kopumā Latvijas komandas sasniegumi ir ievērojami, jo A komanda ieguva otro vietu kopvērtējumā, tikai par pāris punktiem atpaliekot no Vācijas komandas. B komanda komanda ieguva bronzas medaļu.
Jauniešus uz Portugāli pavadīja mentori, kas tulkoja uzdevumus latviešu valodā, kā arī nodrošināja papildu skolēnu sagatavošanu sagatavošanas ciklā. Dalība  17. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē (EUSO) notiek ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) atbalstu.
Vairāk informācijas par olimpiādi var iegūt olimpiādes mājas lapā http://euso.eu/