Mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes mācībspēkiem un studentu pašpārvaldi. Olimpiādi atklās VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Šogad olimpiādē piedalīsies 154 labākie 9., 10., 11., un 12., klašu jaunie biologi no visas Latvijas.