Vizuālā māksla Preses relīzes
Publicitātes attēls

Lai sekmētu bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un izglītības iestādēm un Čehijas Republikas vēstniecību Rīgā aicina bērnus un jauniešus no 4 līdz 16 gadu vecumam pieteikties 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „LIDICE 2023”

2023.gadā paiet 20 gadi, kopš UNESCO pieņēma Konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 50.gadadienu svinēs arī organizācija “Starptautiskā deju padome” (“Apvienoto deju Nācija”). Ņemot to vērā, 51. Starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „LIDICE 2023” noteikta tēma - DEJA.

Deja ir kustību māksla, caur kuru var nodot stāstus, emocijas un noskaņojumu, neizmantojot vārdus – gluži kā tēlotājmākslā. Deja izsenis ir bijusi cilvēku saziņas līdzeklis, kultūras sastāvdaļa. Jau aizvēsturiskajā laikmetā cilvēki izpildīja rituālas dejas, lai nodrošinātu veiksmīgu medīšanu vai iegūtu savu dievu labvēlību. Laika gaitā deja ir kļuvusi par tautas svētku un arī teātra izrāžu sastāvdaļu. Cilvēki dejo kopā grupās, kolektīvos vai solo izpildījumā.  Deja asociējas ar ritmu, mūziku un bieži vien ar skaistiem un izteiksmīgiem kostīmiem. Deju spilgtāku padara ne tikai dejotāji, horeogrāfi, scenogrāfi un mūziķi, bet arī gaismas efekti, ēnu spēles un deju zīmējumi.

 Apakštēmas:

  1. Kādas dejas tev patīk?
  2. Kāda mūzika iedvesmo dejot?
  3. Ar ko tu gribētu dejot vai kur tu gribētu dejot?
  4. Kā tu jūties dejojot?
  5. Kādas emocijas tu gribētu izteikt dejā?
  6. Vai daba  un lietas var izpausties kustībā/dejā?

Lai piedalītos konkursā, dalībnieki var iesniegt zīmējumus un gleznojumus jebkurā tehnikā, veidojumus no māla, koka, stikla, metāla, papīra, auduma, kā arī fotogrāfijas. Konkursam var iesūtīt arī filmas un animācijas. Sagatavojot darbus iesniegšanai konkursam, jāņem vērā nolikumā noteiktās prasības.

Darbi jāiesūta vai jāiesniedz līdz 2023.gada 11. janvāra plkst.16.00 Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte”, Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā (RIIMC), Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, LV -1015, pievienojot darbu sarakstu (skatīt konkursa NOLIKUMA pielikumu Nr.3). Sarakstu līdz 2023.gada 11.janvārim nosūtīt elektroniski arī VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Sandrai Miezei, sandra.mieze@visc.gov.lv

Konkurss notiek divās kārtās:

1.kārta – Latvijā 2023.gada janvārī-februārī,

2.kārta – Čehijā 2023.gada martā.     

Konkursa 1.kārtas izstāde digitālā formātā notiks no 2023.gada 23.janvāra līdz 7.februārim (1.kārtas laureātu darbi tiek izvirzīti izstādei- konkursam Čehijā).