Ekrānuzņēmums.

Kas kopīgs literatūrai un ornitoloģijai jeb zinātnei par putniem? Gan ornitologiem, gan rakstniekiem jāprot uzmanīgi vērot dabu un pierakstīt tā, lai citi saprot.

Raidījumā “Literatūre / Sākumskola” otrajā epizodē Talsu 2. vidusskolas bērni dodas ekspedīcijā gar Mārupīti, kuru grāmatā “Meža meitene Maija” ir aprakstījis ornitologs un rakstnieks Viesturs Ķerus. Skolēni vēro Pārdaugavas dabu un putnus, kā arī mācās redzēto uzrakstīt kā grāmatās.

Pēc katras no “Literatūre / Sākumskola” epizodēm "Atbalsts izcilībai" mājaslapā publicējam raidījuma ierakstu un metodisko materiālu ar uzdevumiem. Šīs uzdevumu lapas paredzētas izmantošanai gan mācību iestādēs, gan mājās. Tās veidotas  bērnu lasītprasmes veicināšanai un mūsdienu latviešu bērnu grāmatu un to autoru iepazīšanai.

Papildus tam pēc katra no raidījumiem dalīsimies arī ar "Literatūre / Sākumskola" raidījumā iesaistīto projektu skolu pedagogu pieredzes stāstiem.

Vairāk informācijas šeit.

Projekts “Literatūre/Sākumskola” top sadarbojoties Valsts Izglītības satura centram ar VFS Films un Latvijas Televīziju. Projekts īstenots Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.