Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir uzsākusi sporta skolotāju pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā” 30 stundu apjomā, lai pilnveidotu sporta skolotāju profesionālo kompetenci par lietpratību Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, mācību priekšmetā Sports un veselība, par pilnveidotā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā. Kursu norises vieta – Rīga, plānotie datumi 10.-13.augustā un 17.-20.augustā. Pieteikšanās dalībai kursos elektroniska līdz 2020.gada 5.augustam.
Vairāk informācijas: Ilona Blekte, LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja, e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526, mob.27800435.
>> Pieteikties