LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir uzsācis profesionālās izglītības vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” (72 st.). Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana. Pieteikšanās kursiem līdz 3.jūnijam ar profesionālās izglītības iestādes vadības deleģējumu.
Plānotie nodarbību datumi: 17.06 (tiešsaistē), 13.08, 14.08 (klātienes nodarbības Rīgā), 30.09, 15.10, 02.11 (praktiskās nodarbības skolā).
Vairāk informācijas: Dace Rūtiņa, LU SIIC projektu koordinatore, t. 29145697, dace.rutina@lu.lv