LU profesionālā pilnveide

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk skolu direktoru vietnieku izglītības jomā reģistrāciju 24 stundu kursu programmai “Skola kā mācīšanās organizācija”. Programmas mērķis – pilnveidot skolu direktoru vietnieku profesionālo kompetenci mācīšanās plānošanai un organizēšanai, skolotājiem sadarbojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai; skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanai, datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai u.c.

Pēc nodarbību apguves dalībnieks būs:

  • pilnveidojis prasmes mācību satura kopīgai plānošanai un veidošanai t.sk. attālināti;
  • pilnveidojis izpratni datos balstītu profesionālās pilnveides risinājumu plānošanai skolotājiem;
  • guvis iespēju regulārai, profesionālai savstarpējai pieredzes apmaiņai, t.sk. e-vidē;
  • apguvis jaunas skolotāju sadarbības formas.

Plānotais kursu īstenošanas laiks 23.08.-03.11. Īstenošanas forma – klātienes un tiešsaistes.

Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros.