Speciālā izglītība

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs par valsts budžeta līdzekļiem ir izstrādājis mācību metodisko līdzekli "Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā", kas ir paredzēts izglītojamo ar speciālām vajadzībām matemātisko kompetenču attīstīšanai. Mācību līdzeklī uzdevumi ir sakārtoti ievērojot pakāpenību – no vienkāršākā uz sarežģītāko, no procesa, kas prasa tikai pamatprasmju apguvi temata ietvaros, līdz prasmei pamatot savu viedokli un apgūtās zināšanas un prasmes pielietot jaunās situācijās. Pedagogi šo mācību līdzekli var izmantot, mācot dažāda vecuma izglītojamos, izvēloties viņiem atbilstošas grūtības uzdevumus.