Mācību priekšmetu olimpiādes Pasākumi skolēnu izcilībai Preses relīzes
Valsts olimpiādes medaļas.

2024. gada 8. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās skolēni un viņu pedagogi, lai saņemtu godalgas un svinīgi noslēgtu Latvijas mācību priekšmetu olimpiāžu sezonu.

Šī mācību gada ietvaros aizvadītas 15 mācību priekšmetu olimpiādes. Klātienes pasākumā apbalvoti olimpiāžu laureāti šādos priekšmetos: latviešu valoda un literatūra, angļu, franču, krievu un vācu valoda, ekonomika, filozofija, matemātika, politika un tiesības un vēsture. Godalgas par sasniegumiem jau piešķirtas bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, fizikas un informātikas (programmēšanas) olimpiāžu dalībniekiem.

Svinīgajā pasākumā audzēkņi saņēma Valsts izglītības satura centra sagatavotās balvas, olimpiāžu satura izstrādes komandu, ārvalstu vēstniecību Latvijā un universitāšu specbalvas.

Dalībnieku skaits mācību priekšmetu olimpiādēs neapšaubāmi liecina par to, ka skolēniem ir nezūdoša interese par zināšanu un prasmju pilnveidošanu ārpus ierastā mācību procesa. Šogad mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies vairāk kā 29 000 skolēnu novadu posmā, un no tiem 1742 skolēni sacentās valsts posma olimpiādēs, savukārt apbalvoti kopumā 588 skolēni.

Šī gada olimpiāžu tēmas skolēnus raisīja domāt par Latvijas valsts dibināšanu līdz Satversmes pieņemšanai (vēstures olimpiādē), par Valsts lomu ekonomisko satricinājumu periodos (ekonomikas olimpiādē), par Filozofisku antropoloģiju: Cilvēks, vide, vērtības (filozofijas olimpiādē), kā arī par Latvijas iestāšanos NATO un ES gadadienu (politikas un tiesību olimpiādē). Lasītprasmi un literatūras izpratni veicināja Noras Ikstenas pasakas „Pasakas ar beigām” un „Ulubeles pasakas” (latviešu valodas un literatūras olimpiādē). Savukārt svešvalodu zināšanas bija jāpierāda tādās tēmās kā “Es un pasaule man apkārt”, “Klimata pārmaiņas: cēloņi, norise un sekas”, “Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei”, politika, mediju pasaule, izglītība, brīvais laiks un nākotnes plāni.

“Zināšanas netiek uzdāvinātas – tās iegūstamas un vairojamas ar ikdienas darbu. Jā, zinām - ne vienmēr tas ir viegli; dažreiz ir jāceļas agrāk vai jāpaliek pēc stundām, lai ar sava priekšmeta skolotāju sagatavotos olimpiādei vai konkursam. Bet ticu, ka gandarījums par paveikto ir liels. Un sagādā prieku gan jums pašiem, gan jūsu skolotājiem, gan mums – valstij, kuras nākotne ir jūsu rokās. Un, stāvot šeit, jūsu priekšā es varu teikt, ka mūsu valsts ir drošās rokās – jūsu rokās. Jo mūsu valsti dibināja labi izglītoti vīri un sievas, tie, kam svarīgi bija vispirms dibināt nacionālo universitāti – zinību kalvi. Un mūsu valsts tagadnē un nākotnē izšķiroša loma būs tieši zināšanām un to pielietošanai,” ar novēlējumu godalgu ieguvējus sveic Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Izsakām pateicību ikvienam sadarbības partnerim, kas sniedzis atbalstu šajā mācību priekšmetu olimpiāžu sezonā. Fotogrāfijas no klātienes apbalvošanas pasākuma - 1.daļa un 2.daļa.

ES, NAP un VISC logo ansamblis