Kalendārs.

Sagatavots aktuālais mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) pasākumu plānotās norises kalendārs 2021./2022. mācību gadam.

Pirmās mācību priekšmetu novadu posma olimpiādes 2021./2022. mācību gadā sāksies oktobrī, bet noslēgsies ar valsts posma olimpiādēm aprīlī. Aktuālajai informācijai par olimpiādēm aicinām sekot līdzi šeit.

Zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu aktivitātes sāksies jau septembrī, kad tiks organizētas dažādas tiešsaistes konsultācijas gan skolēniem, gan darbu vadītājiem, bet noslēgsies martā līdz ar Zinātniskās pētniecības darbu valsts konferenci. Aktuālajai informācijai par ZPD aicinām sekot līdzi šeit.

Mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu aktivitātes īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

ESF_logo_ansamblis