Mācību stundas skolēniem

Ikviens bērns briesmu brīžos meklē drošības sajūtu. Kāds to atrod mājās, kādam mierīgāk liek justies saruna ar skolotāju. Esam sagatavojuši divus mācību video, lai ikviens šajā satrauktajā laikā mazinātu bailes par savu drošību un iemācītos izprast savas emocijas. Mācību stundu video izmantojami mācību stundu laikā, pēc tam redzēto var pārrunāt ar skolēniem. Pieejamas arī video laikā rādītās prezentācijas un papildinformācija. 

Mācību stundu tēmas:

- (ne)MIERĪGĀ PASAULE – Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās.

Mācību stundas ieraksts pieejams Tavaklase.lv platformā: https://www.tavaklase.lv/video/ka-sargajam-latviju/

Prezentācijas, ko var izmantot mācību stundās:

- DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ – Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojam

Mācību stundas ieraksts pieejams Tavaklase.lv platformā: https://www.tavaklase.lv/video/emocionala-drosiba-krizes-situacijas/