Skolo.lv jauna Moodle versija

Platforma skolo.lv ir bezmaksas virtuāla mācību vide, piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības. Mācīšanās platformā skolo.lv skolēni skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus visiem izglītības posmiem un speciālajai izglītībai. Aicinām apskatīt pieejamos e-kursu paraugus. 

Skolotājiem platformā iespējams veidot arī savus strukturētus, pēctecīgus, maināmus digitālu mācību līdzekļu un aktivitāšu komplektus e-kursa veidā ikdienas mācību procesam, iekļaujot dažāda formāta skaidrojumus un demonstrējumus (rakstiskus, audio vai video) par konkrēto tematu. 

Mācīšanās platforma skolo.lv piedāvā skolēnam veikt pašvadītu mācīšanos, bet tikai ar skolotāja palīdzību skolēniem būs iespēja apgūt tematu pilnā apmērā un attīstīt savas digitālās prasmes. Mācīšanās platforma skolo.lv ir palīgs skolotāja darbam, nevis tā aizvietotājs. Tas atvieglo skolotājam sekošanu līdzi skolēnu progresam, ļauj sniegt atgriezeniskās saites un automatizēt vērtēšanu. Platforma var kalpot arī kā vieta dažādu skolēnu darbu (eseju, prezentāciju, zīmējumu, u.tml.) glabāšanai - portfolio veidošanai. 

Decembra beigās tika pilnveidota skolo.lv vide, ieviešot jaunāko Moodle LMS (Learning Management System) versiju Moodle 4, kas uzlabo platformas vizuālo izskatu un funkcionalitāti. Jaunais platformas dizains pedagogiem atvieglos kursu izveidi un rediģēšanu, kā arī sniegs svaigu sajūtu visiem platformas lietotājiem.  

Jau tagad lielākajās Latvijas augstskolās tiek izmantota Moodle 4 versija. Ikdienas darbā izmantojot mācīšanās platformu skolo.lv, skolēniem tiks dota lieliska iespēja apgūt Moodle mācību vidi. Digitālās prasmes sniegs pienesumu arī vēlāk, pēc vidusskolas beigšanas uzsākot darba gaitas. Profesionālajā darba vidē darbs norit ar dažāda veida elektroniskajiem dokumentiem mākoņa vidē, piemēram, MS Office vai Google Drive. Nepieciešams arī ātri apgūt dažāda tipa elektroniskās platformas. Šīs prasmes un digitālo labsajūtu skolēniem palīdzēs attīstīt ikdienas darbošanās platformā skolo.lv.  

Mācīšanās platforma skolo.lv piedāvā arī savienojamību ar elektroniskajiem žurnāliem E-klase un Mykoob, dodot iespēju: 

  • pievienot mācīšanās platformā skolo.lv skolēnu izpildīto uzdevumu vērtējumus;  
  • uzdot skolo.lv veicamos uzdevumus uzreiz šajās platformās;  
  • pārnest vērtējumus par mācīšanās platformā skolo.lv veiktajiem mācību uzdevumiem uz E-klase un Mykoob elektroniskajiem žurnāliem.   

Pieslēgšanās skolo.lv platformai paliek nemainīga. Lai uzsāktu darbu ar skolo.lv, skolotājam un skolēnam jāpieslēdzas sistēmai, identificējoties ar VIIS vienoto pieteikšanos – izmantojot skolvadības žurnālus E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas metodi. Lai izveidotu izglītības iestādei kopīgu profilu, nepieciešams noslēgt līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Lai pieteiktu skolu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu.

Papildus kopā ar mācīšanās platformu skolo.lv izglītības iestāde komplektā bez maksas pieejams arī MS Teams saziņas un kopdarbības risinājumu, kas ietver Microsoft A1 licenci. Tādējādi tiks nostiprināta ikdienas daudzpusējā saziņa starp skolotāju un skolēnu vai skolēnu grupu un nodrošināta skolēniem piekļuve MS Office lietotnēm. Pieslēgšanās MS Office lietotnēm un MS Teams notiek identificējoties ar VIIS vienoto pieteikšanos - izmantojot skolvadības žurnālus E-klase vai Mykoob, vai Latvija.lv autentifikācijas metodi. Papildus lietotājvārdi un paroles nav nepieciešamas. Izglītības iestāde var izmantot mācīšanās platformu skolo.lv arī kopā ar savu saziņas un/vai kopdarbības risinājumu (savu MS TeamsZOOMJitsi MeetGoogle Meet vai kādu citu video konferenču risinājumu).  

Nepieciešamības gadījumā darbu turpina arī skolo.lv platformas Lietotāju atbalsta dienests. Tehniskas palīdzības un citu jautājumu gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz info@skolo.lv vai zvanot +371 66051908 darba laikā katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00.  

Aicinām jebkuru interesentu izmēģināt skolo.lv platformu. Ienāciet mācīšanās platformā skolo.lv kā skolotājs vai skolēns un iepazīstiet vides sniegtās iespējas, pieejamos rīkus un izveidojiet pats savu izmēģinājuma e-kursu. Izmēģinājuma laikā mācīšanās platformā veiktās izmaiņas netiks saglabātas. Vairāk par mācīšanās platformas skolo.lv izmēģināšanu aicinām skatīt šeit.