Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā 2018.gada 4.aprīlī notika Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde kokapstrādes tehonoloģijās „Mēs - Latvijas simtgadei”, savukārt Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 2018. gada 4. aprīlī notika Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei”. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2018.gada 25.aprīlī plkst. 11.00, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"