Mācību priekšmetu olimpiādes

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā „Mēs - Latvijas simtgadei” notiks 2018. gada 4. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Reģistrācija no plkst.8:30 līdz 9:30. Olimpiādes atklāšana no plkst.9:30 līdz 9:50. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, plānots 40 min. pusdienu pārtraukums. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem tiek organizētas radošās darbnīcas, iepriekš piesakoties www.ppmf.lu.lv
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.