Mācību priekšmetu olimpiādes
Ilustratīvs attēls. Matemātikas uzdevums.

2024. gada 27. martā no plkst. 9.00 LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē Rīgā, Jelgavas ielā 3 notiks matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posms. Atgādinām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 5. jūnija noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktā noteiktajam olimpiādes dalībniekam pirms olimpiādes sākuma jāuzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošs dokuments.