Mācību priekšmetu olimpiādes

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, Jelgavas ielā 3 2020. gada 12. martā notika matemātikas valsts 70. olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"