Mācību priekšmetu olimpiādes

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 2018.gada 8. un 9.martā notika matemātikas valsts 68.olimpiādes trešais posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"