Mācību gads Preses relīzes
Pirmdien, 2020. gada 31. augustā, plkst.13.00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz Izglītības un zinātnes ministrijas preses konferenci par skolu gatavību jaunajam mācību gadam.

No 2020. gada 1.septembra Latvijas skolās pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem. Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12.klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.