Good DEEDs

Aicinām vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotājus un vadītājus, politikas veidotājus un īstenotājus, izglītības jomas ekspertus, uzņēmumu pārstāvjus, kā arī ikvienu, kas vēlas uzzināt par aktualitātēm enerģētikas un ilgtspējas jomā, tostarp izzināt CO2 pēdu, piedalīties seminārā “Digitālā enerģija ikdienā - zināt un lietot gudri”. Pasākums notiks 2023. gada 2. oktobrī plkst. 12:30 - 17:00, ES Mājā (Aspazijas bulvāris 28, Rīga).

Nozares eksperti sniegs informāciju par aktualitātēm Eiropas Zaļā kursa īstenošanā un globālo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un skaidros digitālo ierīču un to izmantošanas paradumu ietekmi uz vidi. Profesionālo izglītības iestāžu pedagogi dalīsies pieredzē par digitālās enerģijas pārvaldības prasmju iekļaušanu mācību saturā un digitālās CO2 pēdas kalkulatora izmantošanu. Tiks prezentēti ES “Erasmus+” projekta “Good DEEDs” rezultāti, mācību materiāli,  kā arī ikviens pasākuma dalībnieks varēs izmēģināt kalkulatora izmantošanas iespējas.

Datums, laiks: 2023. gada 2. oktobris, plkst. 12:30 - 17:00
Semināra norises vieta: ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga
Reģistrācija līdz 2023.gada 29.septembrim šeit.
Mērķauditorija: politikas veidotāji un īstenotāji, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāji un vadītāji, izglītības jomas eksperti, uzņēmumu pārstāvji
Pasākuma laikā var tikt fotografēts vai filmēts.

Programma

12:30 – 13:00 Reģistrācija
13:00 – 13:20 Semināra atklāšana
Aija Timofejeva, KEM Enerģētikas ilgtspējas departamenta direktore
13:20 – 13:50 Digitālā pēda.
Kristīne Doroško /ES Klimata Pakta vēstniece, Sustinere ESG vadītāja/
13:50 – 14:20

"Paradumu maiņa Eiropas zaļā kursa virzienā"
Katrīna Madara Stadgale /Pasaules Dabas Fonda Klimata programmas vadītāja/

14:20 – 14:40 “Drukāti vai elektroniski – kā efektīvāk?”
Jānis Brizga /Latvijas Universitātes pētnieks un docents un biedrības “Zaļā brīvība” valdes priekšsēdētājs/
14:40 – 15:00 Praktiska kalkulatora izmantošana
15:00 – 15:20 Pauze
15:20 – 15:50

Ogres tehnikuma pieredzes stāsts.
Aļona Lukašenoka un Viktors Ceiruls /Ogres tehnikuma pasniedzēji/

15:50 – 16:10

Latvijas Kultūras koledžas pieredzes stāsts.
Daina Valeine /Latvijas Kultūras koledžas pasniedzēja/

16:10 – 16:20 Latvijas jaunieši Sociālajā hakatonā Itālijā #SHU2023
16:20 – 16:40 Jautājumi, tīklošanās un atziņas pie kafijas tases

Seminārs tiek organizēts ES Erasmus+ projekta “Digital Energy Efficiency Designers - Good DEEDs” Nr.2020-1-IT01-KA226-VET-009143 ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo zināšanas par digitālo ierīču un programmatūru lietošanas ietekmi uz vidi un attīstīt digitālās enerģijas pārvaldības prasmi. Projekta partneri:  “European Grants International Academy” (Itālija), Datorzinātņu un tehnoloģiju institūts “Diofantos” (Grieķija), Portugāles Vides tehnoloģiju asociācija, Kadir Has Universitāte (Turcija) un Iasi apgabala skolu inspektorāts (Rumānija), Valsts izglītības satura centrs (Latvija).

Projektā “Good DEEDs” ir izstrādāta un aprobēta mācību materiālu platforma un kurss pedagogiem, kas piedāvā apgūt digitālās enerģijas pārvaldības prasmes un to izmantošanu mācību procesā. Pedagogi no Rīgas Stila un modes tehnikuma, Latvijas Kultūras koledžas, Ogres tehnikuma un Liepājas Valsts tehnikuma piedalījās mācībās un kopā ar audzēkņiem īstenoja pilotprojektu savās skolās - guva zināšanas digitālo CO2 pēdu, veica mērījumus ar digitālās enerģijas patēriņa kalkulatoru, analizēja datus un sagatavoja mācību uzskates materiālus konkursam. Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja tikties ar pedagogiem-praktiķiem, kas veiksmīgi projektā izstrādāto  metodoloģiju iekļāvuši mācību programmās.

Seminārs notiek Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas #ESDW2023 ietvaros, kas popularizē aktivitātes vai pasākumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un Apvienoto Nāciju Organizācijas izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu