ZPD

Pedagogi, kas vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), kā arī tie skolotāji, kas organizē ZPD 1. posma norisi skolā, var pieteikties profesionālās pilnveides programmai “Profesionālās pilnveides meistarklases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” ietvaros”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centru. 

Šajā programmā tiks runāts par pētniecību kā mācīšanās veidu, pētniecības posmiem un pētījuma organizēšanu, kā arī labo praksi zinātniskās pētniecības darbu organizēšanā skolā. Tāpat dalībnieki varēs mācīties par zinātniskās literatūras atlasi un darbu ar datu bāzēm, zinātniskās pētniecības darbu recenzēšanu, kā arī plaģiātismu un akadēmisko godīgumu.

Nodarbības paredzētas gan klātienē, gan tiešsaistē - Rīgā, Daugavpilī un Liepājā. Plānots, ka tiks komplektētas 4 dalībnieku grupas, divas Rīgā un pa vienai Daugavpilī un Liepājā. Rīgā pirmās nodarbības attiecīgi 1. un 2. grupai paredzētas 21. un 29. augustā, Daugavpilī 22. augustā, bet Liepājā 28. augustā. 

Pirmā un trešā apmācību diena notiks klātienē, bet otrā apmācību diena notiek patstāvīgi  un tiešsaistē. Programma ir bezmaksas, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems LBTU apliecību.

Pieteikšanās atvērta līdz 18. augustam, pieteikties iespējams šeit.