Jaunatnes dziesmu un deju svētki
Jaunatnes dziesmu un deju svētki

Uzsākot gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2025.gadā, ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss par XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko koncepciju.

Konkursam tika iesniegti 2 (divi) konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota komisija: režisore Anna Jansone, LTV projektu vadītāja Irēne Grūzīte, LKA Latvijas Kultūras koledžas skatuves mākslas specializācijas vadītājs, režisors Juris Jonelis, Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta komunikācijas vadītāja Elīna Meiere, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, atbildīgā sekretāre - VISC NID Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite.

Vērtēšanas komisija neatbalstīja nevienu no abiem iesniegtajiem konkursa darbiem un saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 24.janvāra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/13) ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

Papildu informācija:
Antra Strikaite
VISC NID Interešu izglītības un audzināšanas
darba nodaļas vadītājas vietniece