Sabiedrības līdzdalība

Ir noslēdzies Kultūras kanona konkurss 2016-2017 “Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei”, kuru organizēja Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru un uzņēmējiem no “BRAIN GAMES”. Kultūras kanona konkursa (turpmāk – konkurss) stratēģiskais mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā vērtību aktualizēšanu, pievērst sabiedrības uzmanību kultūras procesu daudzveidībai, kā arī veicināt skolēnu jaunradi un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā. Konkurss tiek organizēts jau piekto reizi un, līdzīgi kā citos gados, vairākās kārtās. Konkursa finālā 2017.gada 24.februārī piedalījās 12 komandas no visiem Latvijas reģioniem.