Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore), Andra Rebiņa (Juglas mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansambļa „Austriņa” skolotāja).
Izskatot konkursam iesniegtos darbus, vērtēšanas komisija secināja, ka viens konkursa darbs neatbilst nolikumam, bet otrs netika atbalstīts.
Vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursu.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju

Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts.
Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcija”.