Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020.gadā, koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju.
Konkursā tika pieteikti četri konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Iveta Ārgale (režisore, projektu koordinatore), Jānis Baltiņš (diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Gints Ceplenieks (diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas vadītājs), Mārtiņš Klišāns (Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Dita Pfeifere (mākslas maģistre), Ilga Šķendere (mūzikas pedagoģe, diriģente, Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja), Edgars Vītols (Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītājs).
Izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija” vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.