Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Jaunatnes dziesmu un deju svētki

Gatavojoties Valsts izglītības satura centra rīkotajiem XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2025.gadā, ir noslēgušies divi koncepciju konkursi - akordeonu mūzikas koncerta koncepcijai un mūsdienu deju programmas mākslinieciskajai koncepcijai.

Akordeonu mūzikas koncerta koncepcijas konkurss 

Konkursam tika iesniegts viens konkursa darbs, kuru izskatīja un vērtēja VISC izveidota komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, svētku režisore Anna Jansone, Augusta Dombrovska mūzikas skolas akordeona spēles skolotāja Viktorija Kirilova, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas akordeona spēles pedagoģe Natālija Meļņikoviča.

Vērtēšanas komisija atbalstīja konkursa darbu “Skan akordeons!” un saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 13.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/77), atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu, konstatēja, ka darba autore ir Anita Rieksta.  

Mūsdienu deju programmas mākslinieciskā koncepcijas konkurss

Konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izskatīja un vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija: vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, režisors Juris Jonelis, horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa, svētku režisore Anna Jansone, režisors Sandis Kalniņš, horeogrāfe, kustību māksliniece Inga Raudinga. 

Vērtēšanas komisija neatbalstīja nevienu no abiem iesniegtajiem konkursa darbiem un saskaņā ar konkursa nolikumu (apstiprināts ar 2022.gada 13.septembra VISC rīkojumu Nr. 4.1-07/78) ierosināja pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.