Projekta ietvaros periodā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada februārim tika īstenoti profesionālās kompetences pilnveides kursi kokapstrādes nozares pedagogiem “Darbs ar simulācijas iekārtu-programmu Mastercam Educational Suite” 80 stundu apjomā, kas līdz šim brīdim ir visgarākie un satura ziņā visintensīvākie kursi visā Projekta laikā.

Šo kursu nepieciešamību noteica vairāki faktori.

Pirmkārt, Eiropas Savienībā pieaug pieprasījums pēc speciālistiem, kuri prot strādāt ar jaunām tehnoloģijām atbilstoši Eiropas darba tirgus prasībām. Mūsdienās darbs arvien vairāk tiek automatizēts, kad cilvēka vietā lielu daļu no darba apjoma veic darbgalds, ko speciālists vada ar datorprogrammu palīdzību, piemēram strādājot ar inženiergrafiku un CNC (Computer Numerical Control) mašīnu vadību.

Otrkārt, profesionālā izglītībā Latvijā ir nepieciešams ieviest jaunas metodes un interaktīvas darba formas, lai nodrošinātu mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību saturu, padarot profesionālo izglītību pievilcīgāku. Līdz ar to profesionālās izglītības iestādes: PIKC “Ogres tehnikums”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Jelgavas tehnikums”, Aizkraukles Profesionālā vidusskola, PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums” iegādājās par ESF līdzekļiem simulācijas iekārtas–programmas “Mastercam Educational Suite”. Mastercam ir programma, kas ļauj sastādīt CNC darbgaldu vadības programmas sevišķi sarežģītu virsmu apstrādei, automatizējot pašu programmēšanas procesu. Tā ļauj vizualizēt detaļas konstruēšanu un apstrādes procesu, t.i. pirms darba ar materiālu ir iespējams programmā veikt dažādas darbības ar sagatavi, labot kļūdas, lietot dažādus instrumentus. Tas ir īpaši svarīgi kokapstrādē, jo darba rezultāts šajā nozarē ir atkarīgs no precizitātes un ātruma.