Preses relīzes Sabiedrības līdzdalība
Kulturas_kanons

Latvijas Kultūras akadēmija pirmdien, 9. novembrī, plkst. 16.30 aicina skolotājus uz tiešsaistes semināru Zoom platformā par Latvijas Kultūras kanona konkursa norisi un sagatavošanos konkursa 1. kārtai, kas notiks no 23. līdz 27. novembrim. Reģistrēties semināram iespējams, aizpildot tiešsaistes formu līdz 8. novembrim.

Līdz 13. novembrim Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni tiek aicināti pieteikties Latvijas Kultūras kanona konkursam “Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”. Konkursa ietvaros jaunieši pievērsīsies augšanas ideju daudzveidīgajām izpausmēm Kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās, kā arī jauniešu refleksijai par Kultūras kanonu vērtību radītās pieredzes nozīmi viņu dzīvēs un izaugsmē. 

Ķermeņa augšana, prāta un gara izaugsme ir sajūtas un pieredze, kas pavada ikvienu vidusskolēnu. Augšanai ir savi mērogi un cikli cilvēku un valstu dzīvēs. Augot ir vēlme saglabāt drošību, stabilitāti, nemainību, vienlaikus apstrīdēt kanonus un standartus. Tiek sagaidīts, ka konkursa ietvaros skolēni pētīs un pārdomās augšanas un izaugsmes tēmu kultūras kanona vērtībās, konkursa finālā veidojot videostāstus par kultūras kanona vērtību saikni ar viņu personisko, individuālo izaugsmi, kā arī apkārtējā sabiedrībā, valstī un visā pasaulē notiekošajām pārmaiņām. Videostāsti būs jauniešu veltījums Latvijas valsts simtgades svinību noslēdzošajam piektajam gadam – 2021. gadam –, kura moto ir “Augšana”.

Jau devīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai.

Pieteikties dalībai konkursā 

Semināra ieraksts pēc tam būs pieejams LKA Youtube kontā: (https://www.youtube.com/LKAkademija).

Papildu informācija –

Aija Lūse,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
_______________________________

Latvijas Kultūras akadēmija
67114807, 29107218

www.lka.edu.lv 
instagram.com/lkakademija/
facebook.com/LKAkademija

twitter.com/LKAkademija