Ilustratīvs attēls

2022. gada 10. maijā pirmo reizi eksāmenu angļu valodā kārtos tie 11. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri ir veiksmīgi pabeiguši svešvalodas apguvi atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai.

Līdz šim visi skolēni neatkarīgi no viņu izglītības iestādes profila, valodu apguvei pieejamā stundu skaita un skolēnu interesēm 12. klases noslēgumā kārtoja vienu centralizēto eksāmenu svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā). Turpmāk visiem skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības saturu, tostarp vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, jākārto svešvalodu eksāmens vismaz optimālajā līmenī angļu, franču vai vācu valodā.

10.maijā un 11. maijā (rakstu daļa un mutvārdu daļa) teju 5000 skolēnu kārtos optimālā līmeņa eksāmenu angļu valodā, 12. maijā notiks franču valodas optimālā līmeņa eksāmens, kuru kārtos 9 skolēni, savukārt 13. maijā eksāmenu vācu valodā kārtos 14 skolēni. 

VISC vērš uzmanību, ka izglītības iestādēs īpaši nosakāmi un nodrošināmi informācijas izpaušanas ierobežojumi, kā arī nav pieļaujama satura izpaušana, kas var radīt priekšrocības kādam izglītojamam / izglītojamo grupai, tajā skaitā eksāmenu uzdevumu fotografēšana un elektroniska pārsūtīšana.

Arī šogad Valsts policija sadarbībā ar VISC pārstāvjiem centralizēto eksāmenu norises laikā veiks pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu, tostarp centralizēto eksāmenu uzdevumos būs iestrādāti papildus drošības elementi, kas to prettiesiskas izplatīšanas gadījumā ļaus vieglāk identificēt pārkāpēju. Valsts policija atgādina, ka par centralizēto eksāmenu darbu satura izpaušanu pirms to norises laika ir paredzēta kriminālatbildība un skolēnu rakstītie darbi var tikt anulēti. Jāuzsver, ka, veicot pārbaudes, komunikācija notiks ar izglītības iestāžu vadību, un eksāmenu norise, kā arī skolēnu darbs nekādā veidā netiks traucēts.

VISC atgādina, ka eksāmena laikā drīkst izmantot tikai attiecīgajā valsts pārbaudes darba programmā norādītos palīglīdzekļus. Eksāmena laikā nav atļauta planšetdatoru, piezīmjdatoru, viedtālruņu, viedpulksteņu u.c. saziņas un informācijas apmaiņas līdzekļu lietošana.

 

2021./2022. mācību gada eksāmenu grafiks un norises nosacījumi: