Mācību priekšmetu olimpiādes
uzdrikstos_domaju_radu

16. oktobrī notiks 3. kārta Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra organizētajai atklātajai olimpiādei – konkursam “Uzdrīkstos, domāju, radu!”. Ar konkursa palīdzību tiek rosināta skolēnu interese par inženierzinātnēm, dabaszinātnēm un tehnoloģijām un dota iespēju skolēniem iegūt pieredzi zinātnes un tehnoloģiju lietojumā, kā arī demonstrēt prasmi sadarboties.

Olimpiādē tika aicinātas piedalīties 4.-5.klašu skolēnu komandas no visām Latvijas vispārizglītojošajām skolām vai interešu izglītības iestādēm.

Pirmajā kārtā pieteiktajām komandām bija jāpiedalās tiešsaistes uzdevumu izpildē, kas sastāvēja no matemātikas, dabaszinību un programmēšanas jautājumiem. Otrās kārtas ietvaros komandas sagatavoja un iesniedza 2-3 minūšu garus video rullīšus, kas demonstrēja un skaidroja sviras darbības principus populārzinātniskā veidā.

Fināla kārta 16.oktobrī notiks attālināti katrai komandai savā skolā, lai rūpētos par skolēnu un skolotāju drošību. Pirmajā daļā skolēnu komandas pārbaudīs savas zināšanas un prasmes uzdevumu izpildē stacijās - programmēšanā, matemātikā un dabaszinībās. Savukārt otrajā daļā skolēniem komandās būs jāizstrādā inženiertehnisks objekts (piemēram, auto modelis, tilts vai kāds cits modelis).

Skolēnu rudens brīvdienu laikā tiks paziņotas komandas, kas veiksmīgāk izpildījušas uzdevumus iepriekš minētajās mācību jomas un demonstrējušas savu piedāvājumu inženiertehniskajam objektam.