Mācību priekšmetu olimpiādes

Filozofijas valsts 6.olimpiādes, Ekonomikas valsts 21.olimpiādes un Vēstures valsts 26.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 24.martā plkst.10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Angļu valodas valsts 49.olimpiādes, Franču valodas valsts 50.olimpiādes un Vācu valodas valsts 50.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 25.martā plkst.10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
Latviešu valodas valsts 46.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2020.gada 6.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a 401.telpā, plkst.11:00.
Uz apbalvošanas pasākumiem aicināti arī laureātu (I,II,III pakāpju ieguvušo skolēnu) pedagogi..