Mācību priekšmetu olimpiādes

Filozofijas valsts 5.olimpiādes, Ekonomikas valsts 20. olimpiādes un Vēstures valsts 25.olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 17.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
Angļu valodas valsts 48.olimpiādes, Franču valodas valsts 49.olimpiādes un Vācu valodas valsts 49.olimpiādes  laureātu apbalvošana notiks 2019. gada 24.aprīlī plkst. 10.30 Latvijas Univeritātes Lielajā aulā, kas atrodas Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.