Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikuma" 3.11.apakšpunktu 2009./2010.m.g. Valsts izglītības satura centrs organizēja un koordinēja šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, vācu valoda, angļu valoda, franču valoda, krievu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, kulturoloģija, biznesa ekonomiskajos pamatos, mājturība/mājsaimniecība, politika un tiesības, vides projekti un vizuālā māksla. Tāpat Latvijas izglītojamie piedalījās mācību priekšmetu starptautiskajās olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā (programmēšanā), ģeogrāfijā un vides projektos.

 1. Par Bioloģijas 32.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.227
 2. Par Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 26.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.217
 3. Par Biznesa ekonomisko pamatu 11.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.218
 4. Par Mājturības/mājsaimniecības 17.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 231
 5. Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 26.aprīļa rīkojumā Nr. 231 “Par Mājturības/mājsaimniecības 17. valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu”
  IZM 2010.gada 27.maija rīkojums Nr. 291
 6. Par Vācu valodas 40.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 230
 7. Par Latviešu valodas un literatūras 36. olimpiādes valsts posma 8.-9.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 220
 8. Par Latviešu valodas un literatūras 36. olimpiādes valsts posma 11.-12.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 219
 9. Par Vides projektu 15.valsts olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 236
 10. Par Angļu 40.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 226
 11. Par Vēstures 16.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 225
 12. Par Ķīmijas 51.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 228
 13. Par Fizikas 60.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 233
 14. Par Ģeogrāfijas 27.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 234
 15. Par Franču valodas 40.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 224
 16. Par Vizuālās mākslas 48.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 229
 17. Par Krievu valodas un literatūras (svešvaloda) 18.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 221
 18. Par Kulturoloģijas 6.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 223
 19. Par Politikas un tiesību 17.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 216
 20. Par Informātikas 23.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 235
 21. Par Matemātikas 60.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2010.gada 26.aprīļa rīkojums Nr. 232
Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
18.starptautiskā vides projektu olimpiādē
Turcijā, Stambulā
19.05.-22.05.2010. Bronzas medaļas:
Terēze Rocēna,
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolniece,
Kristīne Beinaroviča,
Zemgales vidusskolas skolniece.
51.starptautiskā matemātikas olimpiāde
Kazahstānā, Astanā
02.07.-14.07.2010 Bronzas medaļas:
Pēteris Eriņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks
Normunds Vilciņš,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks.
Atzinības:
Eduards Kaļiņičenko,
Rīgas 71.vidusskolas skolnieks
Oļegs Ošmjans,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks.
21.starptautiskā bioloģijas olimpiādē
Korejā, Čangvonā
11.07.-18.07.2010. Bronzas medaļa:
Anna Stikāne,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolniece.
41.starptautiskā fizikas olimpiāde
Horvātijā, Zagrebā
17.07.-25.07.2010. Atzinības:
Artūrs Znotiņš,
Preiļu Valsts ģimnāzijas skolnieks,
Andrejs Hmeļovs,
Rīgas 40. vidusskolas skolnieks,
Sergejs Lukanihins,
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolnieks.
42.starptautiskā ķīmijas olimpiādē
Japānā, Tokijā
19.07.-28.07.2010. Sudraba medaļa:
Roberts Bluķis,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks.
Bronzas medaļa:
Viktors Pozņaks,
Rīgas 22.vidusskolas skolnieks.
8.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiādē
Taivānā, Taipejā
29.07.-04.08.2010. Sudraba medaļa:
Pēteris Rozenbaks,
Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieks.
Bronzas medaļas:
Armands Rudušs,
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieks,
Aivars Grigorjevičs,
Rīgas pilsētas 3.ģimnāzijas skolnieks.
22.starptautiskā informātikas olimpiādē
Kanādā, Ontario
14.08.-21.08.2010. Sudraba medaļas:
Eduards Kaļiņičenko,
Rīgas 71.vidusskolas skolnieks,
Normunds Vilciņs,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks.
Bronzas medaļas:
Oļegs Ošmjans,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks,
Pēteris Eriņš,
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks.