Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikuma" 3.11.apakšpunktu 2010./2011.m.g. Valsts izglītības satura centrs organizēja un koordinēja šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, vācu valoda, franču valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, biznesa ekonomiskie pamati un vides projekti. Tāpat Latvijas izglītojamie piedalījās mācību priekšmetu starptautiskajās olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā (programmēšanā) un vides projektos.

 1. Par Bioloģijas 33.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 22.marta rīkojums Nr.120
 2. Par Vēstures 17.valsts olimpiādes 12.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 30.marta rīkojums Nr.129
 3. Par Vēstures 17.valsts olimpiādes 9.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 5.aprīļa rīkojums Nr.140
 4. Par Latviešu valodas 37.valsts olimpiādes 8.-9.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.147
 5. Par Latviešu valodas 37.valsts olimpiādes 11.-12.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 8.aprīļa rīkojums Nr.148
 6. Par Vācu valodas 41.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 15.aprīļa rīkojums Nr.152
 7. Par Ķīmijas 52.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 15.aprīļa rīkojums Nr.154
 8. Par Latviešu valodas 27.olimpiādes (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 15.aprīļa rīkojums Nr.155
 9. Par Matemātikas 61.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 15.aprīļa rīkojums Nr.153
 10. Par Vides projektu 16.valsts olimpiādes 11.-12.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 15.aprīļa rīkojums Nr.156
 11. Par Informātikas (programmēšanas) 24.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 26.aprīļa rīkojums Nr.165
 12. Par Franču valodas 41.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 2.maija rīkojums Nr.217
 13. Par Fizikas 61.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 9.maija rīkojums Nr.221
 14. Par Biznesa ekonomisko pamatu 12.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 9.maija rīkojums Nr.222
 15. Par Ģeogrāfijas 28.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2011.gada 12.maija rīkojums Nr.227
Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
19.starptautiskā vides projektu olimpiādē
Turcijā, Stambulā
18.05.-21.05.2011. Sudraba medaļa:
Toms Lācis,
Engures vidusskolas 8.klases skolnieks.
43.starptautiskā ķīmijas olimpiāde Turcijā, Ankarā 09.07.-18.07.2011. Sudraba medaļa:
Jānis Briška, Salas vidusskolas 11.klases skolnieks.
Bronzas medaļas:
Georgijs Treņins, Rīgas 95.vidusskolas 10.klases skolnieks,
Dmitrijs Jevdokimovs, Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolnieks.
22.starptautiskā bioloģijas olimpiāde Taivānā, Taipejā 10.07.-17.07.2011. Bronzas medaļas:
Anna Stikāne, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece,
Anete Romanauska, Saldus 2.vidusskolas 12.klases skolniece.
42.starptautiskā fizikas olimpiāde Taizemē, Bangkokā 10.07.-18.07.2011. Bronzas medaļas:
Sergejs Lukaņihins, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Sergejs Seredenko, Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolnieks.
Atzinības raksts:
Kārlis Seņko, Dobeles Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
52.starptautiskā matemātikas olimpiāde Nīderlandē, Amsterdamā 16.07.-24.07.2011. Sudraba medaļa:
Jānis Smilga, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Bronzas medaļa:
Andrejs Kuzņecovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
Atzinības raksts:
Nikita Larka, Rīgas 88.vidusskolas 10.klases skolnieks.
23.starptautiskā informātikas olimpiāde Taizemē, Pataijā 22.07-29.07.2011. Zelta medaļa:
Eduards Kaļiņičenko, Rīgas 71.vidusskolas 12.klases skolnieks.