Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.682 "Valsts izglītības satura centra nolikuma" 3.11.apakšpunktu 2011./2012.m.g. VISC organizē un koordinē šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, vācu valoda, franču valoda, krievu valoda (svēšvaloda), vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, ekonomika un vides projekti. Tāpat Latvijas izglītojamie piedalīsies starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā (programmēšanā), ģeogrāfijā un vides projektos.

 1. Par Bioloģijas 34.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.128
 2. Par Ekonomikas 13.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.170
 3. Par Fizikas 62.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.164
 4. Par Franču valodas 42.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.166
 5. Par Ģeogrāfijas 29.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.165
 6. Par Informātikas (programmēšanas) 25.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.133
 7. Par Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.129
 8. Par Ķīmijas 53.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.171
 9. Par Latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.168
 10. Par Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 28.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.132.
 11. Par Matemātikas 62.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.169
 12. Par Vācu valodas 42.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 24.maija rīkojums Nr.167
 13. Vēstures 18.valsts olimpiādes 9.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.130
 14. Par Vēstures 18.valsts olimpiādes 12.klasei uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.134
 15. Par Vides projektu 17.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu skolotāju apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.131
Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
24.starptautiskā informātikas olimpiāde Itālijā, Montekjari 23.09.-30.09.2012. Bronzas medaļas:
Aleksejs Popovs, Rīgas 10.vidusskolas 9.klases skolnieks;
Ojārs Vilmārs Ratnieks, Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
23.starptautiskā bioloģijas olimpiāde Singapūras Republikā, Singapūrā 08.07.-15.07.2012. Bronzas medaļas:
Mihails Šišovs, Rīgas 72.vidusskolas 12.klases skolnieks,
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Mārtiņš Vaivads, Salacgrīvas vidusskolas 11.klases skolnieks,
Kārlis Jermacāns, Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
53.starptautiskā matemātikas olimpiāde Argentīnā, Mar del Platā 08.07.-16.07.2012. Atzinības raksti:
Andrejs Kuzņecovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Miķelis Pūķis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Nikita Larka, Rīgas 88.vidusskolas 11.klases skolnieks,
Ilze Ošiņa, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece,
Edžus Urtāns, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
43.starptautiskā fizikas olimpiāde Igaunijā, Tallinā, Tartu 10.07.-18.07.2012. Sudraba medaļa:
Georgijs Treņins, Rīgas 95.vidusskolas 12.klases skolnieks.
Atzinības raksti:
Luka Ivanovskis, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 10.klases skolnieks,
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
43.starptautiskā ķīmijas olimpiāde ASV, Vašingtonā 21.07.-30.07.2012. Sudraba medaļa:
Georgijs Treņins, Rīgas 95.vidusskolas 12.klases skolnieks.
Bronzas medaļas:
Jānis Briška, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Veronika Saharuka, Rīgas 40.vidusskolas 12.klases skolniece,
Atzinības raksts:
Ervīns Cauņa, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
9.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde Vācijā, Ķelnē 21.08.- 26.08.2012. Zelta medaļa:
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
Bronzas medaļa:
Armands Sebris, Lizuma vidusskolas 12.klases skolnieks