Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu noteikumi" 5.punktu 2012./2013.m.g. VISC organizē un koordinē šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, vācu valoda, franču valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, ekonomika un vides projekti. Tāpat Latvijas izglītojamie piedalīsies starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā, informātikā (programmēšanā), ģeogrāfijā un vides projektos.

 1. Par Bioloģijas 35.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.177
 2. Par Ekonomikas 14.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.184
 3. Par Fizikas 63.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.180
 4. Par Franču valodas 43.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.183
 5. Par Ģeogrāfijas 30.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.182
 6. Par Informātikas (programmēšanas) 26.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.185
 7. Par Ķīmijas 54.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.186
 8. Par Latviešu valodas un literatūras 39.valsts olimpiādes 8.-9.klasei uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.179
 9. Par Latviešu valodas un literatūras 39.valsts olimpiādes 11.-12.klasei uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.178
 10. Par Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautības izglītības programmu) 29.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.187.
 11. Par Matemātikas 63.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.181
 12. Par Vācu valodas 43.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.189
 13. Par Vēstures 19.valsts olimpiādes 9.klasei uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2012.gada 28.aprīļa rīkojums Nr.188
 14. Par Vēstures 19.valsts olimpiādes 12.klasei uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.190
 15. Par Vides projektu 18.valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu.
  IZM 2013.gada 4.jūnija rīkojums Nr.191
Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
10.starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde Kioto, Japānā 30.07.-06.08.2013. Zelta medaļa:
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
54.starptautiskā matemātikas olimpiāde Santa Martā, Kolumbijā 18.07.-28.07.2013. Bronzas medaļa:
Nikita Larka, Rīgas 88.vidusskolas 12.klases skolnieks.
Atzinības raksti:
Aleksejs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas 10.klases skolnieks,
Vladislavs Kļevickis, Rīgas 40.vidusskolas 11.klases skolnieks,
Pēteris Kārlis Ratnieks, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
45.starptautiskā ķīmijas olimpiāde Maskavā, Krievijā 15.07.-24.07.2013. Sudraba medaļa:
Mikus Puriņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Bronzas medaļas:
Ervīns Cauņa, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Gatis Ogle, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Artūrs Šilovs Rīgas 65.vidusskolas 12.klases skolnieks.
24.starptautiskā bioloģijas olimpiāde Bernē, Šveicē 14.07.-21.07.2013. Bronzas medaļas:
Jānis Gruduls, Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Andris Pāvils Stikuts, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Mārtiņš Vaivads, Salacgrīvas vidusskolas 12.klases skolnieks.
44.starptautiskā fizikas olimpiāde Kopenhāgenā, Dānijā 07.07.-15.07.2013.

Bronzas medaļas:
Māris Seržāns, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Sergejs Blakunovs, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 11.klases skolnieks.
Atzinības raksti:
Rūdolfs Treilis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieks,
Luka Ivanovskis, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 11.klases skolnieks.

25.starptautiskā informātikas olimpiāde Brisbānē, Austrālijā 06.07.-13.07.2013. Sudraba medaļa:
Aleksejs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas 10.klases skolnieks.
Bronzas medaļas:
Aleksejs Popovs, Rīgas 10.vidusskolas 9.klases skolnieks,
Ojārs Vilmārs Ratnieks, Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
21.starptautiskā vides projektu olimpiāde Stambulā, Turcijā 17.05.-21.05.2013. Bronzas medaļas:
Rūdolfs Pļaviņš, Pumpuru vidusskolas 8.klases skolnieks,
Iļja Leiko, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 11.klases skolnieks.