Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu noteikumi" 5.punktu 2015./2016.m.g. VISC organizē un koordinē šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, franču valoda, vācu valoda, krievu valoda (svešvaloda), vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, ekonomika un filozofija.

 1. Par 32.latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 01.02.2016. rīkojums Nr.1-03/13
 2. Par 38.bioloģijas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 02.02.2016. rīkojums Nr.1-03/22
 3. Par 29.informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 25.02.2016. rīkojums Nr.1-03/35
 4. Par 46.vācu valodas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 04.03.2016. rīkojums Nr.1-03/38
 5. Par 17.ekonomikas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 08.03.2016. rīkojums Nr.1-03/40
 6. Par 2.filozofijas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 31.03.2016. rīkojums Nr.1-03/52
 7. Par 57.ķīmiijas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 12.04.2016. rīkojums Nr.1-03/60
 8. Par 66.matemātikas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 13.04.2016. rīkojums Nr.1-03/62
 9. Par 42.latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 25.04.2016. rīkojums Nr.1-03/66
 10. Par 21.krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 03.05.2016. rīkojums Nr.1-03/72
 11. Par 66.fizikas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 09.05.2016. rīkojums Nr.1-03/76
 12. Par 22.vēstures valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 09.05.2016. rīkojums Nr.1-03/77
 13. Par 33.ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 09.05.2016. rīkojums Nr.1-03/82
 14. Par 46.franču valodas valsts olimpiādes uzvarētāju un viņu pedagogu apbalvošanu
  Valsts izglītības satura centra 09.05.2016. rīkojums Nr.1-03/84
Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
28.starptautiskā informātikas olimpiāde
Krievijā, Kazaņā
12.08.-19.08.2016. Zelta medaļa:
Aleksejs Popovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Ingus Jānis Pretkalniņš, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
48.starptautiskā ķīmijas olimpiāde
Gruzijā, Tbilisi
23.07.-01.08.2016. Sudraba medaļa:
Ritums Cepītis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Gļebs Jeršovs, Rīgas 10. vidusskolas 12.klases skolnieks,
Atzinības raksts:
Nauris Narvaišs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
27.starptautiskā bioloģijas olimpiāde
Vjetnamā, Hanojā
17.07.-24.07.2016. Sudraba medaļa:
Ņikita Trojanskis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Valts Krūmiņš, Siguldas Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Atzinības raksts:
Aleksandra Boikova, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece.
47.starptautiskā fizikas olimpiāde
Šveicē, Cīrihē
11.07.-17.07.2016. Sudraba medaļa:
Reinis Irmejs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Helvijs Sebris, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Atzinības raksti:
Gints Ernests Bauda, Mārupes vidusskolas 11.klases skolnieks,
Krišjānis Artis Puduls, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
57.starptautiskā matemātikas olimpiāde
Ķīnā, Honkongā
06.07.-16.07.2016. Atzinības raksti:
Reinis Cirpons, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Aleksejs Popovs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.