Mācību priekšmetu olimpiādes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu noteikumi" 5.punktu 2016./2017.m.g. VISC organizē un koordinē šādas mācību priekšmetu olimpiādes: latviešu valoda un literatūra, latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu), informātika (programmēšana), matemātika, franču valoda, vācu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ķīmija, bioloģija, fizika, ekonomika un filozofija.

Olimpiāde un norises vieta Laiks Rezultāti
Baltijas informātikas olimpiāde
Bergenā (Norvēģija)
25.04.-30.04.2017. Zelta medaļa:
Ingus Jānis Pretkalniņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Sudraba medaļa:
Aleksandrs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas 12.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Roberts Leonārs Svarinskis, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde
Kopenhāgenā (Dānija)
07.05.-14.05.2017. Sudraba medaļas:
Anna Marija Sumrova, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolniece,
Kristers Kokars, Aizkraukles novada vidusskolas 9.klases skolnieks,
Laura Bukēviča, Rīgas 25.vidusskolas 10.klases skolniece,
Bronzas medaļas:
Anastasija Šļapina, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniece,
Anitra Zīle, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolniece,
Vilhelms Cinis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolnieks.
Starptautiskā filozofijas olimpiāde
Roterdamā (Nīderlande)
25.05.-28.05.2017. Atzinības raksts:
Reinis Cirpons, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiāde
Klaipēdā (Lietuva)
26.06.-30.06.2017. Zelta medaļa:
Iļja Belovolovs, Rīgas 92.vidusskolas 11.klases skolnieks,
Sudraba medaļa:
Rūdolfs Golubovs, Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10.klases skolnieks,
Bronzas medaļa:
Mārtiņš Robežnieks, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.klases skolnieks.
Starptautiskā ķīmijas olimpiāde
Nakonpatomā (Taizeme)
06.07.-15.07.2017. Bronzas medaļas:
Vladislavs Aščeulovs, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11.klases skolnieks;
Emīls Azanda, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks;
Margarita Fomenko, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece.
Starptautiskā fizikas olimpiāde
Jogjakartā  (Indonēzija)
16.07.-24.07.2017. Sudraba medaļa:
Reinis Irmejs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Bronzas medaļas:
Ingvars Vitenburgs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolnieks,
Aleksejs Jeļisejevs, Puškina liceja 12.klases skolnieks.
Starptautiskā matemātikas olimpiāde
Riodežaneiro (Brazīlija)
16.07.-23.07.2017. Bronzas medaļas:
Agnese Upīte, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniece,
Ingus Jānis Pretkalniņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Artūrs Banga, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Atzinības raksti:
Reinis Cirpons, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Ruslans Aleksejevs, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Starptautiskā bioloģijas olimpiāde
Koventrijā (Lielbritānija)
23.07.-30.07.2017. Bronzas medaļas:
Artūrs Sokolovskis, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Elza Gārša, Cēsu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece,
Reinis Cirpons, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Starptautiskā informātikas olimpiāde
Teherānā  (Irāna)
28.07.-04.08.2017. Bronzas medaļa:
Ingus Jānis Pretkalniņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks.
Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde Belgrada (Serbija) 02.08.-08.08.2017.

Sudraba medaļas:
Mārtiņš Robežnieks, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.klases skolnieks,
Iļja Belovolovs, Rīgas 92. vidusskolas 11.klases skolnieks,
Bronzas medaļas:
Ansis Bernards, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks,
Rihards Borskis, Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolnieks.