Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2020./2021. mācību gada valsts olimpiāžu rezultāti, pamatojoties uz 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 punktu 28., izglītojamajiem ir pieejami olimpiāžu tīmekļa vietnē edu.lu.lv, autorizējoties ar saviem piekļuves datiem.

Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) 37.valsts olimpiādes rezultāti:

Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.