DD 9.klase norise 2023

Ņemot vērā to, ka nākamajā nedēļā no 24. līdz 26. aprīlim pedagogi un izglītības darbinieki no visas Latvijas pievienosies Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajam protesta gājienam un trīs dienu streikam, Valsts izglītības satura centrs informē, ka ir pagarināts šī mācību gada 9. klases diagnosticējošā darba (turpmāk – DD) norises laiks, kas sākotnēji bija plānots no 24. aprīļa līdz 28. aprīlim. 


Lai dotu iespēju skolēniem piedalīties plānotā DD norisē, pieņemts lēmums, ka izglītības iestāde var organizēt DD norisi līdz 3. maijam, izvēloties, kurā dienā darbu veikt un cikos sākt, katras daļas izpildei paredzot 2 mācību stundas ar starpbrīdi (90 minūtes). Izglītības iestāde var izvēlēties, vai abas daļas pildīt vienā dienā vai katras daļas pildīšanai izvēlēties dažādas dienas.


Starpdisciplinārā diagnosticējošā darba norises darbību laiki ir precizēti un pieejami VISC tīmekļa vietnē

Starpdisciplinārā diagnosticējošā darba programma 9. klasei
 

  • Diagnosticējošais darbs tiek organizēts, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 9. klasi. 
  • Diagnosticējošo darbu vērtē, ievērojot centra izstrādātos kritērijus. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Ja skolēns nav ieradies uz diagnostikas darbu, vai tas ir jāpilda, atgriežoties skolā?

Tas nav obligāti, bet skolotājs to var piedāvāt izpildīt citā laikā.

 Vai skolēniem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi, būs izpildes laika pagarinājums? Vai darbu viņi raksta citā telpā?

Ja nepieciešams, laiku var pagarināt. Attiecībā uz atsevišķu telpu - ja ikdienas mācību procesa laikā skolēns pārbaudes darbus veic atsevišķā telpā, tad arī šajā situācijā to var darīt. Skolēni, kuri ikdienas mācību darbā saņem atbalsta pasākumus, tos var saņemt arī DD norises laikā. 

 Vai pēc DD norises skolas tiks salīdzinātas pēc rezultātiem?

Nē, dati tiks apkopoti tikai uzdevumu izpildes izvērtēšanai.