Speciālā izglītība
Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļa ir papildinājusi metodiskos ieteikumus Atbalsta komandas darba organizācija izglītības iestādē, lai izglītības iestāžu  atbalsta komandu speciālisti veiksmīgāk plānotu un organizētu pedagoģisko darbu ar skolēniem, kuriem ir dažādas izglītošanas vajadzības.   

Metodisko ieteikumu pielikumos piedāvājam skolotājiem/speciālistiem un vecākiem plašāku informāciju par iespējamiem dokumentācijas veidiem (sarunas protokols, vienošanās, iesniegums u. c), kas veidoti ar mērķi, lai palīdzētu plānot izglītības iestādes darbību krīzes situācijās un secīgi dokumentētu atbalsta pasākumu nodrošināšanu. Materiāla pielikumos atrodami arī sarunas protokolu paraugi skolā un pirmskolā, lai izzinātu vecāku un skolēnu vēlmes par iespējamiem priekšlikumiem/apņemšanos un turpmāko sadarbību.   

Materiāla pielikumos ir iekļauts Amerikas Savienoto Valstu Ārkanzasas štata uzvedības atbalsta speciālistu apkopts krīzes un rīcības plāns, kas nepieciešams gadījumos, kad skolēns var tikt pakļauts riskam nodarīt kaitējumu sev vai citiem. 

Materiāls izmantojams atbalsta speciālistiem, vecākiem, skolotājiem un visiem interesentiem. 

 

Papildus informācija:
Laima Zommere
Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vecākā eksperte
Laima.Zommere@visc.gov.lv