Speciālā izglītība

Sakarā ar lielo interesi par 18.janvārī notikušo semināru VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 15.februārī organizē papildsemināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Uz šo semināru lūdzam pieteikties vienīgi tos direktoru vietniekus/atbalsta komandu speciālistus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku reģistrācija pabeigta 01.02.2019.
Paldies par Jūsu interesi!