Pedagogu prof.pilnveides kursi Mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju  uzsāk sporta skolotāju papildu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides  kursiem “Mācīšanās lietpratībai veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā” 30 stundu apjomā, lai pilnveidotu sporta skolotāju profesionālo kompetenci par lietpratību veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, mācību priekšmetā Sports un veselība, par pilnveidotā mācību satura plānošanu, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācību procesā.

  • Kursi notiks tiešsaistē no 24.augusta līdz 27.augustam. 
  • Pieteikšanās līdz 20.augustam.
  • Kursos tiks uzņemti 20 skolotāji.
  • Pieteikšanās

Vairāk informācijas: Ilona Blekte, LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja, e-pasts: ilona.blekte@lspa.lv, t. 67799526, mob.27800435.