Eksāmeni

2018./2019.mācību gadā 6.klases diagnosticējošais darbs dabaszinībās notiks 2019.gada 7.martā.
Diagnosticējošā darba programma ir publicēta VISC vietnē.
Diagnosticējošā darba norise paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv platformā.
Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā.