ESF projekts 8.3.2.2/16/I/001
Ilustratīvs attēls.

Piektdien, 13.novembrī, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros tiešsaistes režīmā tika organizēta pašvaldību koordinatoru sanāksmi, kurā tika apspriesti atbalsta pasākumi skolēniem un skolām valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. Izvērtējot skolu vajadzības, tika nolemts šogad atbalsta pasākumus koncentrēt mācību procesa nodrošināšanai un individuālajam atbalstam atbilstoši skolēnu vajadzībām.

Tā kā ārkārtējās situācijas laikā ir būtiskas izmaiņas skolas mācību procesa organizācijā, pedagogi, atbalsta personāls un laboranti, kas līdz šim iesaistījās jaunu mācību pasākumu veidošanā, tiek aicināti pievienoties pedagogiem, sniedzot individuālu atbalstu skolēniem mācību procesā. Šobrīd projekta pedagogus, laborantus un interešu izglītības pedagogus vairāk nekā 300 skolas iesaistīs kā pedagogu palīgus, palīdzot īstenot attālinātās mācības 7.-9.klasēm.

Savukārt skolas, kuras dodas karantīnā vai pašizolācijā, var iesniegt papildu finansējuma pieprasījumu pedagogu un pedagogu palīgu atalgojumam, lai ne tikai nodrošinātu maksimālu atbalstu sākumskolas bērniem šajā situācijā, bet arī risinātu akūtās problēmas, kas saistītas ar pedagogu noslodzi saslimstības laikā.

Finansējums šiem pasākumiem tiks pārdalīts no 2020./2021.m.g. paredzētā interešu izglītības un mācību vizīšu finansējuma.

Atbalsta pasākumi tiek īstenoti ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.

Papildus informācija:

Liene Voroņenko
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” vadītāja
liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Aiva Šmēla
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
eksperte atbalsta pasākumu plāna jautājumos
aiva.smela@832.visc.gov.lv