Eksāmeni

Lai izglītojamo latviešu valodas prasmes novērtējums būtu pēc iespējas objektīvāks, VISC 2018./2019/mācību gadā maina centralizētā eksāmena latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās mutvārdu daļu.
Metodiskajā materiālā iekļauti arī centralizētā eksāmena mutvārdu daļas jauno un koriģēto uzdevumu paraugi, īss to apraksts un vērtēšanas kritēriji.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"