Speciālā izglītība

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi informatīvo materiālu "Vecākiem par bērna attīstību". Šeit piedāvāta informācija par bērna galvenajām attīstības jomām no zīdaiņa vecuma līdz pat pusaudžu gadu vecumam, lai pilnveidotu vecāku izpratni par bērnu vecumposmu attīstību. Materiāls domāts, lai veicinātu speciālo vajadzību atpazīšanu un mazinātu iespējamos riskus bērna turpmākajā attīstībā un nodrošinātu savlaicīgāku palīdzību. To var izmantot pedagogi, aprūpes darbinieki, ikviens, kas vēlēsies rast atbildes par jautājumiem, vai bērna attīstība noris atbilstoši viņa vecumposmam, kur meklēt informāciju un kāda palīdzība nepieciešama turpmāk.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"