Priecīga skolniece.

Pagājušajā mācību gadā Latvijas skolēni ir demonstrējuši savas zināšanas vairākās pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, kur gūti augsti novērtējumi un izcīnītas godalgotas medaļas. Izsakot pateicību talantīgajiem Latvijas skolēniem un viņu pedagogiem par izciliem sasniegumiem un ieguldīto darbu Latvijas valsts pārstāvēšanā starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, Ministru kabinets (MK) piešķirs kopumā 43 diplomus un naudas balvas. To kopējais apmērs šogad sastāda 37 145 eiro.

Par iegūtu 1. vietu starptautiskajā olimpiādē viens skolēns iegūs MK naudas balvu 2135 eiro apmērā, par iegūtu 2. vietu četri skolēni saņems naudas balvu 1425 eiro apmērā, par iegūtu 3. vietu 12 skolēni saņems naudas balvu 995 eiro apmērā, bet par iegūtu atzinību četri skolēni iegūs naudas balvu 710 eiro apmērā.

Augstākos sasniegumus pagājušajā gadā izcīnījis Latvijas Universitātes Ķīmijas programmas 1. kursa students Džonatans Miks Melgalvis. Naudas balvu Melgalvis saņems par iegūto 2. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, par iegūto 1. vietu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē un par iegūto 3. vietu starptautiskajā filozofijas olimpiādē.

Savukārt Kembridžas Universitātes Matemātikas programmas 1. kursa students Rolands Lopatko saņems naudas balvu par iegūto Atzinības rakstu 2020. gada starptautiskajā fizikas olimpiādē un par iegūto 3. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieks Matīss Kristiņš saņems naudas balvu par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un par iegūto 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē, bet Kembridžas Universitātes Fizikālās dabaszinātnes programmas 1. kursa students Viesturs Spūlis saņems naudas balvu par iegūto 3. vietu 2021. gada starptautiskajā fizikas olimpiādē un par iegūto atzinības rakstu 2020. gada starptautiskajā fizikas olimpiādē. Kopumā MK diplomu un naudas balvu saņems 18 matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas, ģeogrāfijas un filozofijas olimpiāžu uzvarētāji

Skolēnu gatavošanās dalībai starptautiskajās olimpiādēs lielākoties aizsākās jau mācību gada sākumā, intensīvi strādājot kopā ar skolotājiem un mācībspēkiem, kā arī apmeklējot dažādus pulciņus un ārpus klases nodarbības. MK augstākos apbalvojumus par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanās procesā šogad saņems kopumā 25 pedagogi. Diplomus un lielākās naudas balvas par vairāku skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un viņu gūtajiem izcilajiem sasniegumiem saņems Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotājs Aleksandrs Sorokins, Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs Raivis Ieviņš un Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais asistents Nauris Narvaišs.

“Skolēnu izglītošanā jau no pamatskolas ir iesaistīti daudzi pedagogi, tāpēc ir grūti viennozīmīgi novērtēt savu ieguldījumu skolēnu gatavošanā pirms starptautiskas olimpiādes. Katru gadu olimpiādēm gatavojas arī citi skolēni, īsā laikā jāiemāca teju bakalaura līmeņa programma, turklāt speciāli tam jāvelta liela daļa no pedagoga brīvā laika. Vienīgā atgriezeniskā saite kvalitatīvām nodarbībām ir skolēnu rezultāti olimpiādē, tāpēc ir neviltots prieks, ja skolēni apstiprina, ka nodarbības ir bijušas interesantas un noderīgas, kā arī saņemts izvirzījums Ministru. kabineta balvai. Tas patiesi dod motivāciju nākošajos gados turpināt izglītot skolēnus un veicināt interesi par zinātni,” par saņemto novērtējumu stāsta Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskais asistents Nauris Narvaišs.

Naudas balvas paredzēts izmaksāt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" iedalītajiem finanšu līdzekļiem.

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.